Βιογραφικό

5 Χρόνια Εμπειρίας

Εκπαίδευση

2019 - 2021

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Πτυχιούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘MSc Mobile & Web Computing’ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Διπλωματική Εργασία: “Development of a Smart Ordering System”

2018

Ελληνικός Στρατός

Εκπαίδευση στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Έρευνας-Πληροφορικής πάνω στην Ασφάλεια και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και στην Ανάπτυξη & Σχεδίαση Εφαρμογών.

2012-2017

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πτυχιούχος του τμήματος ‘Εφαρμοσμένης Πληροφορικής’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πτυχιακή Εργασία: “Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Βιντεο-Παιχνιδιού Σοβαρού Σκοπού γιο τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό με τη Μηχανή Παιχνιδιών Unreal Engine”

Εμπειρία

2024 - Σήμερα

Pragma IoT

Senior Frontend Developer | Backend Developer | Full Stack Developer στην εταιρεία Pragma IoT

2022 - 2024

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Frontend Developer | Backend Developer | Full Stack Developer στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ.

2020 - 2021

Astrolabs

Full Stack Web Developer στην εταιρία Astrolabs στη Θεσσαλονίκη.

2019 - 2020

PROSET

Software & Web Developer στην εταιρία PROSET στη Θεσσαλονίκη.

2018-2019

Ελληνικός Στρατός

Διευθυντής σε Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής σε Ταξιαρχία στο στρατό ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Έρευνας-Πληροφορικής.

2017-2018

PROSET

Software & Web Developer στην εταιρία PROSET στη Θεσσαλονίκη.

2014-2016

ATS Informatics S.A.

Πρακτική Άσκηση ως Software Developer στην εταιρία ATS Informatics S.A. στην Θεσσαλονίκη.

Δεξιότητες – Ικανότητες

Βάσεις Δεδομένων
MySQLMongoDBOracle SQLSQLitePostgreSQL

Web Development
HTMLCSSSCSSJavascriptTypescriptjQueryBootstrap UIPHPCodeIgniterLaravelAngularSolidJSVue.jsNuxt.jsVuetify FrameworkQuasar FrameworkNode.jsExpress.jsNest.js

Mobile Application Development
Ionic FrameworkCapacitorAndroid JavaAndroid KotlinRetrofit & RoomJetpack Compose

CMS
WordpressPrestaShopMODX

Γλώσσες Προγραμματισμού
JavaCC++PythonGO

Άλλα
Electron.jsResponsive DesignPWAMVCMVVMRESTfull API(s)SOAPgitnpmcomposerUnreal EngineUnity 3DCPanelPleskApache SolrDockerOpenCV - Computer VisionSingle sign-on (SSO)ORM

Γλώσσες

Ελληνικά

Μητρική

Αγγλικά

Επίπεδο Γ2

Γερμανικά

Επίπεδο Β1